skip to Main Content
Symfonielaan 1, Nieuwegein

WAT

WIJ DOEN

Loeff van de Wal Vastgoed is gespecialiseerd in het (her)ontwikkelen, renoveren en transformeren van verschillende soorten vastgoed, zoals kantoren, winkels en andere (bedrijfs)gebouwen tot turn-key opgeleverde woonruimte. Dit doen wij doorgaans voor eigen risico. Onze projecten worden ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, waaronder zorginstellingen, particuliere kopers, beleggers en voor onze eigen verhuurportefeuille.

Loeff van de Wal Vastgoed voert bij voorkeur het proces van A tot Z uit; aankoop vastgoed tot projectontwikkeling, transformatie en beheer. Wij hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van bedrijfsruimtes en binnenstedelijke ontwikkelingen met pluriforme functies. Hierbij houden we rekening met de behoeften van onze klanten en zorgen we voor duurzame en efficiënte oplossingen.

Daarnaast hebben wij ook ervaring met het ontwikkelen van monumentale gebouwen. Wij hebben oog voor de historische waarde en het culturele erfgoed van deze gebouwen en streven ernaar deze te behouden en te versterken. Wij zorgen voor een zorgvuldige en respectvolle transformatie, waarbij het karakter en de uitstraling van het gebouw behouden blijven.

Bijzonder trots zijn wij op onze projecten waarin een zorg element is ingepast. In deze projecten werken wij samen met lokale zorgpartijen om mensen met een lichte zorgvraag in een regulier appartementengebouw te laten wonen. Hierbij is een vorm van ambulante begeleiding denkbaar. Op deze manier zorgen wij ervoor dat deze mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven in een prettige en veilige omgeving.

Aan- en verkoop

Wij bemiddelen bij de aan- en verkoop van uw vastgoed. Door onze interdisciplinaire aanpak en focus op (toekomstige) waarde is onze toegevoegde waarde vaak verrassend groot.

Ontwikkeling

Vastgoedontwikkeling is onze corebusiness; in hoofdzaak risicodragend ten behoeve van onze eigen vastgoedportefeuille. Daarnaast tevens als gedelegeerd ontwikkelaar namens derden. 

Advies

Wij adviseren over vastgoed in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen zowel vanuit financieel, technisch, juridisch als vanuit planologisch oogpunt. Ons interdisciplinaire team heeft een breed scala aan expertise waarmee we u graag van dienst zijn.

Back To Top